PPII "Draugi" rekvizīti.

SIA "Onra"
Reģ.Nr.40003694944
Juridiskā adrese: Stopiņu pagasts, Dreiliņi, Lielā Strazdiņu iela 4, LV-2130
Banka: Luminor Bank AS   
konts: LV95RIKO0002013227381

 E-pasts: bvkdraugi@inbox.lv
 
T: 29609439

 
© PPII «Draugi», Stopiņu pagasts, Dreiliņi, Lielā Strazdiņu iela 4, LV-2130. Mob: 29609439. e-pasts: bvkdraugi@inbox.lv